Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Bekijk hem in de
webbrowser
 
Nieuwsbrief, maart 2019
De implementatie van registreren aan de bron vordert gestaag. Hoe dat in de praktijk gaat, leest u in een artikel over Learning communities: zorgprofessionals in het Radboudumc werken aan goed ingerichte zorgpaden, waarbij eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik de basis is. Ook van de werkvloer komen de bevindingen van verpleegkundigen en verzorgenden die met een beslisboom werkten aan klinische redeneren en het eenduidig vastleggen van hun besluit. En een bestuurder vertelt hoe zij via de game leerde hoe halsstarrig de dagelijkse registratie-praktijk kan zijn.
 
Overlijden Leon van Halder
Overlijden Leon van Halder
Op 27 maart overleed Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc en ook voorzitter van het programma Registratie aan de bron. We zijn Leon dankbaar; voor zijn inzet, zijn vermogen altijd aan te scherpen en voor zijn warme betrokkenheid. We missen hem! Namens de stuurgroep Registratie aan de bron, Joyce Simons
 
Learning communities Zorgpaden: enthousiasmerende start samenwerking zorgverleners en informatici  
Learning communities Zorgpaden: enthousiasmerende start samenwerking zorgverleners en informatici
Eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik is een belangrijke afspraak die onderdeel uitmaakt van een goed functionerend zorgpad. Dat is de stellige overtuiging in het kernprojectteam Zorgpaden in het Nijmeegse Radboudumc. Zorgverleners worden betrokken en geïnformeerd via Learning communities...en dat blijkt een succesvol middel.
Lees meer

 

   
 
Beslisboom ondersteunt bij klinisch redeneren en verslaglegging  
Beslisboom ondersteunt bij klinisch redeneren en verslaglegging
Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich door het gebruik van beslisbomen beter ondersteund bij het vaststellen van de verpleegkundige diagnose en eenduidig vastlegging daarvan maakt overdracht mogelijk, zo blijkt uit een pilot van Registratie aan de bron, Nictiz, V&VN en IKNL.
Lees meer

 

   
 
Bestuurder over game: ‘nu nog bewuster van moeilijkheden en belang van gestructureerd vastleggen’  
Bestuurder over game: ‘nu nog bewuster van moeilijkheden en belang van gestructureerd vastleggen’
In het UMCG is onze serious game inmiddels een aantal keer gespeeld, en met effect. Greetje Vos, directeur patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid ervaart een blijvende verandering die haar motiveert nog meer nadruk te leggen op het belang van registreren aan de bron.
Lees meer

 

   
 
Drukbezochte sessie Zorg & ICT: afstemming nodig voor uitwisselen  
Drukbezochte sessie Zorg & ICT: afstemming nodig voor uitwisselen
Uitwisseling van zorginformatie is een belangrijk doel van Registratie aan de bron. Tijdens Zorg & ICT gaven programmamanager Joyce Simons en Gé Klein Wolterink aan een volle zaal geïnteresseerden een update van een project waarin wordt gewerkt aan de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen twee ziekenhuizen met verschillende epd's.
Lees meer

 

   
 
De noodzaak en implementatie van eenduidig vastleggen  
De noodzaak en implementatie van eenduidig vastleggen
Tijdens de Meet & Greet van het Citrienfonds op 25 januari 2019 vertelde Jan Hazelzet, een van de grondleggers van Registratie aan de Bron, over de noodzaak van het eenduidig en eenmalig vastleggen van gegevens. Martine Lipsch, roadmaptrekker Maastricht UMC+, legde het publiek op diezelfde dag uit hoe zij de implementatie daarvan aanpakt. Bekijk de filmpjes van hun presentaties.
Lees meer

 

   
 
In de media  
In de media
Bijna dagelijks berichten (zorg)media over het belang van digitaal uitwisselen, administratielast en andere aan Registratie aan de bron verwante onderwerpen. We zetten zelf het belang van registreren aan de bron ook regelmatig in de schijnwerpers. Lees de artikelen via de linkjes.
Lees meer

 

   
 
AGENDA
13 februari 2020
Workshop Eenheid van Taal en SNOMED: Een introductie
Eenheid van Taal en SNOMED vormen twee belangrijke pijlers voor vernieuwing in de zorg. Maar wat is SNOMED? En wat betekent SNOMED voor Eenheid van Taal? Hoe draagt SNOMED bij aan overdracht, hergebruik en innovatie met informatie? Deze vragen staan centraal tijdens deze workshop waar ook Registratie aan de bron bij aanwezig zal zijn.
Lees meer
Nieuwsbrief Registratie aan de bron
Het programma Registratie aan de bron brengt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Heeft u suggesties? We ontvangen ze graag via info@registratieaandebron.nl.
 
Aanmelden | Afmelden | Disclaimer