Wordt deze e-mail niet goed weergegeven?
Bekijk hem in de
webbrowser
 
Nieuwsbrief, juli 2019
Ons programma wordt in minister Bruins 'Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' genoemd als een van de voorwaarden om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. Door de elektronische uitwisseling van de BgZ tussen ziekenhuizen te realiseren dragen we bij aan Bruin’s stappen richting wetgeving en als eerst verplicht te digitaliseren gegevensuitwisselingen. Uiteindelijk doel blijft optimale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling voor goede zorgkwaliteit. Beter kunnen we de zomer niet in. Mooi aansluitend bij deze brief kregen de CMIO’s van zo’n beetje alle ziekenhuizen in Noord-Nederland het mandaat van hun bestuurders om het onderling uitwisselen van patiënteninformatie een flinke stap verder te brengen. Om hergebruik van zorginformatie te stimuleren is de vernieuwde versie van het Doeboek kwaliteitsregistraties beschikbaar gekomen. Voor iedereen die werkt aan het beschrijven en verduurzamen van datasets voor kwaliteitsregistraties. We nemen het je overigens niet kwalijk als je het Doeboek pas in september download. Fijne zomer.
 
VIPP draait ook om samen goed registreren
VIPP draait ook om samen goed registreren
In het zonnige Dalfsen sloten de CMIO, CNIO en een arts aan bij de functioneel beheerders van Isala tijdens hun teamdag. Samen speelden ze de serious game van Registratie aan de bron. De groep had na afloop duidelijk op het netvlies dat in het zorgproces eenmalig, eenduidig registreren voor hergebruik teamwork is. Als de een iets nalaat, heeft de ander daar last van.
Lees meer
 
Patiëntenportaal verbetert uitwisseling informatie arts-patiënt  
Patiëntenportaal verbetert uitwisseling informatie arts-patiënt
‘Door het gebruik van het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht kunnen patiënten en ik echt invulling geven aan ‘samen beslissen’.’ Internist-oncoloog Rhodé Bijlsma (UMC Utrecht) licht toe: ‘Doordat patiënten toegang hebben tot al hun zorginformatie, kunnen ze zich voorbereiden op een polikliniek bezoek. Zo stellen ze andere, zinvolle vragen en worden zij meer betrokken bij voor hen passende zorg. Dat levert een ander contact op en een andere relatie tussen mijn patiënt en mijzelf als hun behandelaar.’
Lees meer

 

   
 
Doeboek kwaliteitsregistraties versnelt hergebruik zorginformatie  
Doeboek kwaliteitsregistraties versnelt hergebruik zorginformatie
Het Doeboek kwaliteitsregistraties is een praktische handleiding die wetenschappelijke verenigingen, (kwaliteit)registraties en betrokken partijen helpt om tot een (landelijke) dataset voor aanlevering aan een registratie te komen. Dit op basis van het zorgproces en data die wordt vastgelegd in het EPD. Alleen gegevens die klinisch relevant zijn worden aangeleverd, niet in de laatste plaats om de administratiedruk te minimaliseren. De principes van Registratie aan de bron, ’eenduidig, eenmalig vastleggen, gericht op hergebruik’, zijn leidend.
Lees meer

 

   
 
Goede registratie betekent een goede declaratie  
Goede registratie betekent een goede declaratie
Voor dag en dauw was Groningen al aan het gamen. De serious game ‘Medisch Centrum Oost’ werd donderdag 16 mei gespeeld door maar liefst 60 medewerkers van het UMCG. Inzet was de medewerkers bewust maken van het grote belang van registreren aan de bron, om daarmee het direct uitdraaien van correcte facturen mogelijk te maken.
Lees meer

 

   
 
Handvatten voor succesvol invoeren EPD  
Handvatten voor succesvol invoeren EPD
Hoe zorgprofessionals het effect van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) beleven verschilt per umc. Het maakt uit of de zorginstelling daarvoor al werkte met een (eenvoudig) EPD of met een papieren dossier. De invoering wordt niet op alle aspecten als een vooruitgang ervaren en de verwachtingen zijn niet voor iedereen uitgekomen. Ook blijkt dat de documentatielast na de invoering van een EPD iets toeneemt.
Lees meer

 

   
 
CMIO’s Noord-Nederland ‘pakken’ regie op data uitwisselen  
CMIO’s Noord-Nederland ‘pakken’ regie op data uitwisselen
Chief Medical Information Officers (CMIO’s) zijn artsen met verstand van zorg en digitalisering. Zij zijn de aangewezen personen om het elektronisch onderling uitwisselen van patiënteninformatie een stap verder te helpen. Voor bijna alle ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland hebben zij onlangs het mandaat gekregen van hun bestuurders om dit te organiseren.
Lees meer

 

   
 
Registratie en de digitaliserende dokter  
Registratie en de digitaliserende dokter
Registratie aan de bron schreef een hoofdstuk voor het recent verschenen De dokter en digitalisering. Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de digitalisering in de zorg voor zorgprofessionals, beleidsmakers en patiënten.
Lees meer

 

   
 
Registratie in derde brief elektronische gegevensuitwisseling  
Registratie in derde brief elektronische gegevensuitwisseling
Ons programma wordt in minister Bruins 'Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' genoemd als een van de voorwaarden om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. Door de elektronische uitwisseling van de BgZ tussen ziekenhuizen te realiseren dragen we bij aan Bruin’s stappen richting wetgeving en als eerst verplicht te digitaliseren gegevensuitwisselingen.
Lees meer

 

   
 
AGENDA
13 februari 2020
Workshop Eenheid van Taal en SNOMED: Een introductie
Eenheid van Taal en SNOMED vormen twee belangrijke pijlers voor vernieuwing in de zorg. Maar wat is SNOMED? En wat betekent SNOMED voor Eenheid van Taal? Hoe draagt SNOMED bij aan overdracht, hergebruik en innovatie met informatie? Deze vragen staan centraal tijdens deze workshop waar ook Registratie aan de bron bij aanwezig zal zijn.
Lees meer
Nieuwsbrief Registratie aan de bron
Het programma Registratie aan de bron brengt vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Heeft u suggesties? We ontvangen ze graag via info@registratieaandebron.nl.
 
Aanmelden | Afmelden | Disclaimer