Event | 13 februari 2020

13 feb 2020: symposium Eenheid van Taal en SNOMED

Publicatie datum: 9 december 2019

Overdracht, Hergebruik & Innovatie

Op 13 februari 2020 bent u van harte welkom op het KNVB-terrein in Zeist. U kunt hier het programma vinden. De volgende drie onderwerpen staan centraal: Overdracht, Hergebruik & Innovatie. In het plenaire programma staat onder meer een paneldiscussie met professionals uit de praktijk gepland en wordt een succesverhaal uit het buitenland gedeeld. Daarnaast staan twee workshoprondes gepland.

 

SNOMED is een internationaal medisch terminologiestelsel dat eenduidige gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners en met de patiënt mogelijk maakt. Ook zorgt SNOMED ervoor dat gegevens makkelijk kunnen worden hergebruikt en het draagt bij aan innovatie in de zorg. 

Mis het niet

Schrijf u in voor het symposium en reserveer 13 februari van 15:30 uur tot 21:00 uur in uw agenda!


Nictiz organiseert het symposium in samenwerking met de volgende partijen: CMIO-netwerk, CNIO-netwerk, FMS, InEen, ministerie van VWS, NFU, NHG, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en ZN.

 

Schermafbeelding 2019 11 27 om 20.36.41 111954716483