Toggle sidebar

‘Moment om de BgZ uit te gaan uitwisselen, ervaringen op te doen’

Wietske Huizenga is ICT-architect in Radboudumc. Dit ziekenhuis is ver met de technische implementatie van de BgZ. Nu is het volgens Huizenga tijd om de BgZ uit te gaan wisselen in de praktijk. 'Pas in de praktijk komen de echte vragen, kunnen zorgverleners zich iets beter voorstellen wat de BgZ in de praktijk is en wat goed werkt en wat niet.'

‘Als ict-architect ben je veel met zendingswerk bezig. Pas als de mindset goed is bij de mensen van wie je iets vraagt, kun je stappen maken. De boodschap aan iedereen, maar vooral aan zorgverleners: ‘Laten we stoppen met het overschrijven van dezelfde informatie, laten we zo efficiënt mogelijk gaan vastleggen.’

Bij analyses maken we dan ook visueel: ‘Kijk, deze informatie schrijven jullie nu drie keer over. Als we dat één keer goed doen, dan kunnen we die informatie hergebruiken’. Iedereen begrijpt de boodschap: als we het nu slim oplossen, win je daar straks veel mee.

Ik benut vrijwel iedere gelegenheid om dat verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld in grotere, reguliere overleggen. Dan probeer je de principes van registratie aan de bron, de BgZ en zibs in te bedden in het grotere geheel.

BgZ: mooi doorkijkje in het dossier

De BgZ is een model met een selectie van bouwstenen die een mooi doorkijkje in het dossier geeft. Ik denk dat we inmiddels 80 procent van de BgZ zouden kunnen vullen.

Een deel van de bouwstenen vullen we niet omdat daar geen vraag naar is. Als we registraties tegenkomen die niet voldoen aan de zibs, dan pakken we die alleen op als die zib waarde heeft voor het zorgproces. Als er geen vraag is naar die zib, pakken we het niet op. Het gaat natuurlijk niet om werk te creëren, maar waarde.

Daarin heb ik ook een signalerende functie. Als we nu bijvoorbeeld een keuzelijst tegenkomen waarin ‘rookgewoonte’ voorkomt en niet is vastgelegd volgens een zib, pakken we dat op.

De BgZ in de praktijk

In deze fase van de BgZ zijn we vooral bezig met de vraag hoe de BgZ in de praktijk zal werken. Wat willen we of moeten we nog regelen?

Nu beschrijft een behandelaar bij een overdracht wat relevant is voor deze patiënt op dit moment, maakt keuzes en licht die in een brief toe.

Met de BgZ is het de bedoeling dat je die opstuurt/deelt. Maar wat stuur je dan op? Stuur je alles op, dan is de vraag: zit de ontvanger daarop te wachten?

Of willen we selectiemogelijkheden? Wanneer stuur je dan alleen de laatste waarde en wanneer stuur je alles?

Artsen zouden dat natuurlijk eigenlijk moeten aangeven, maar zij hebben nog geen idee.

Het gaat nog om een situatie die je je moet verbeelden, dat maakt het extra lastig.

Wat wil je in deze specifieke situatie overdragen?

Behoefte aan pilots met de BgZ in de praktijk

Daarom ben ik er voorstander van om de BgZ zo snel mogelijk gewoon te gaan gebruiken in de praktijk op zoveel mogelijk plekken. Laten we sturen wat we hebben en kijken wat de ontvanger daar mee kan. Gaat die dan filteren wat relevant is? Haalt die daar evenveel uit als uit een brief, is het lastiger of fijner?

Pas bij pilots met de BgZ in de praktijk komen de echte vragen, kunnen zorgverleners zich iets beter voorstellen wat het is en wat wel goed werkt en wat niet. Zo kunnen we ervaring opdoen en op basis daarvan eventuele aanpassingen te doen en vervolgstappen te zetten.

Medicatie is een uitgebreide zib. In de praktijk heeft de patiënt andere info nodig voor zijn persoonlijk gezondheidsomgeving (pgo) dan de apotheek. De apotheek heeft niet genoeg aan de zib. Er moet dus altijd nog een vertaalslag gemaakt worden, context meegegeven worden.

Voor we verdere technische stappen zetten moeten we nog veel beter begrijpen wat de apotheker en de patiënt willen/nodig hebben en met de BgZ missen of juist ‘teveel’ krijgen.

De belangrijkste boodschap wat mij betreft op dit moment: ga uitwisselen! Ook als dat betekent dat sommige gegevens via een PDF overgedragen moeten worden en dus nog niet automatisch in het dossiers komen. De BgZ is conceptueel sterk, nu gaat het erom de vertaling naar de praktijk te maken en weer terug.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten