Toggle sidebar

Stel uw vraag

Stel zelf uw vraag aan Registratie aan de bron.

Vraag & antwoord

Klik hier om alle vraag & antwoorden te zien.

Please enter the word you see in the image below:

BgZTechnische implementatie

Zib publicatie 2015 is een release van de zorginformatiebouwstenen waarmee men in de praktijk aan de slag is gegaan. Nieuwe inzichten en ervaringen leidden tot voorstellen voor aanpassingen van de zibs. In eerste instantie leidde dat tot Zib publicatie 2016 en daarna tot Zib publicatie 2017. Meer informatie over de wijzigingen is te vinden in de documenten Releasenotes Publicatieversie 2016 en Releasenotes Publicatieversie 2017

BgZAlgemeen

Zorgverleners hoeven niet alles te weten van de BgZ omdat zij gewoon vastleggen wat voor hen relevant is in het zorgproces. Maar bij het (verder) ontwikkelen van de BgZ zijn zorgverleners wel onmisbaar. De BgZ is een middel om de continuïteit van zorg te verbeteren en gegevensuitwisseling gemakkelijker te maken. Zorgverleners zijn degenen die de relatie leggen bij de BgZ tussen het zorg zorgproces in de praktijk en de informatiebehoefte die daaruit voortkomt.

BgZAlgemeen

Chief Medical Information Officers (CMIO’s) zijn dokters die helpen om het belang van digitale ontwikkelingen, zoals de BgZ te vertalen naar zorgverleners. Wat is de meerwaarde, hoe kunnen collega zorgverleners meer betrokken worden?

BgZAlgemeen

Ict-architecten en informatiemanagers slaan de brug tussen de zorg en de techniek en zijn in staat om de wensen, eisen van de zorgverleners op informatieniveau te definiëren in lijn met de principes van Registratie aan de bron, de zorginformatiebouwstenen (zibs) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Ict-architecten en informatieanalisten moeten inhoudelijke kennis hebben van wat zibs en de BgZ betekenen in de praktijk en de manier waarop die in het zorgproces een rol kunnen spelen.

BgZAlgemeen

Ziekenhuisbestuurders moeten inzicht hebben in het gedachtegoed van Registratie aan de bron in het algemeen en de betekenis daarvan voor de BgZ in het bijzonder.

Wat betekent dat voor de praktijk in hun ziekenhuis? Zij maken concrete afspraken over de betrokkenheid en inzet van hun organisatie, de scope van het project, verantwoordelijkheden, financiering en resultaten.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten