Toggle sidebar

Opleidingen

Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen waarin de principes en/of toepassing van Registratie aan de Bron onderwezen wordt.

Master Health Informatics

Veel zorgprofessionals worden betrokken bij ICT-projecten, maar komen voor grote uitdagingen te staan binnen deze rol omdat vooropleidingen geen of nauwelijks aandacht aan dit onderwerp besteden. De master Health Informatics van het AMC is geïnitieerd als een antwoord op de groeiende vraag naar deeltijdopleidingen en cursussen om zorgprofessionals te kunnen opleiden op het gebied van health informatics. De module ‘Eenduidige registratie, meervoudig gebruik’ is onderdeel van deze master, maar kan ook als losse module gevolgd worden. De module start weer in december 2017.

Cursusaanbod rond SNOMED CT

SNOMED CT wordt steeds belangrijker binnen de zorg. Daarmee neemt ook de vraag naar kennis over SNOMED CT toe. SNOMED International (beheerorganisatie van SNOMED CT) biedt online cursussen aan en Nictiz organiseert introductiecursussen bij voldoende aanmeldingen. Ook kan Nictiz gastcolleges over dit onderwerp verzorgen. De cursussen van Nictiz zijn bedoeld voor zorgverleners, medische administrateurs, informatieanalisten en softwareontwikkelaars.

Heeft u aanvullingen? Mail dan naar info@registratieaandebron.nl.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten