Toggle sidebar

Opleidingen

Hieronder vindt u een overzicht van opleidingen waarin de principes en/of toepassing van Registratie aan de Bron onderwezen wordt.

Master Health Informatics

Veel zorgprofessionals worden betrokken bij ICT-projecten, maar komen voor grote uitdagingen te staan binnen deze rol omdat vooropleidingen geen of nauwelijks aandacht aan dit onderwerp besteden. De master Health Informatics van het AMC is geïnitieerd als een antwoord op de groeiende vraag naar deeltijdopleidingen en cursussen om zorgprofessionals te kunnen opleiden op het gebied van health informatics. De module ‘Eenduidige registratie, meervoudig gebruik’ is onderdeel van deze master, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Cursusaanbod rond SNOMED CT

SNOMED CT wordt steeds belangrijker binnen de zorg. Daarmee neemt ook de vraag naar kennis over SNOMED CT toe. SNOMED International (beheerorganisatie van SNOMED CT) biedt online cursussen aan en Nictiz organiseert introductiecursussen bij voldoende aanmeldingen. Ook kan Nictiz gastcolleges over dit onderwerp verzorgen. De cursussen van Nictiz zijn bedoeld voor zorgverleners, medische administrateurs, informatieanalisten en softwareontwikkelaars.

Ontwerpersopleiding Klinische Informatica

De ontwerpersopleiding Klinische Informatica van de TU Eindhoven heeft als doel mensen met een technologische of bedrijfskundige achtergrond op te leiden voor het ontwerpen, optimaliseren en implementeren van informatie-oplossingen in de zorg. Kijk hier voor een overzicht van de onderwerpen die aan bod komen.

Advanced Health Informatics Practitioner

Hogeschool InHolland leidt studenten op tot Advanced Health Informatics Practitioner, om een brugfunctie te vervullen bij informatiserings- en innovatieprojecten binnen de zorg. In de modules ‘Registratie & Uitwisseling’ en ‘Organisatie & Big Data’ wordt ook het programma Registratie aan de bron benoemd. Lees hier meer over deze opleiding.

Aanvullingen of ook een opleiding melden?

Heeft u aanvullingen? Mail dan naar info@registratieaandebron.nl.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten