Toggle sidebar

E-learning

Voor zorgprofessionals is e-learning ontwikkeld over Registratie aan de bron. Deze e-learning bestaat uit drie modules. U kunt de modules zelfstandig verwerken.

Klik hier om naar de modules te gaan.

Introductiemodule

De introductiemodule gaat in op de context van het programma Registratie aan de bron. Dit onderdeel behandelt het belang van goede, eenduidige, eenmalige registratie en de mogelijkheden daarvan voor meervoudig gebruik.

Module ‘Het nieuwe registreren’

De module ‘Het nieuwe registreren’ gaat over de problemen die kunnen ontstaan als zorgverleners classificaties gebruiken voor het klinisch registreren. Ook komen de oplossingen aan bod die het mogelijk maken informatie zo vast te leggen dat ze uitwisselbaar en herbruikbaar wordt.

Module Basisgegevensset Zorg

De derde module behandelt de Basisgegevensset Zorg. Dat is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant zijn en van belang voor de continuïteit van zorg.

Context varieert per instelling

Binnen het VUmc en het AMC worden de modules aangeboden tijdens de EPIC-vervolgopleiding. Binnen andere instellingen zijn de modules onderdeel van het implementatietraject van Registratie aan de bron. Wilt u weten welke keuze uw instelling heeft gemaakt? Neem contact op met de roadmaptrekker of epd-afdeling van uw instelling.

Vragen?

Heeft u tijdens of na het werken aan de modules nog vragen? Neem dan contact op met Marieke Hanegraaf van het programma Registratie aan de Bron, mail hanegraaf@nfu.nl of bel 06 237 249 58.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten