Toggle sidebar

Standaarden en richtlijnen

Bent u op zoek naar standaarden en/of belangrijke documentatie die nodig zijn bij implementatie? Onderstaande downloads en link bieden u een helpende hand. Heeft u nog vragen neem contact met ons op.

Basisgegevensset Zorg

Basisgegevensset Zorg (pdf)
Uitgebreide informatie over de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg.

Architectuurdocument

Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Bedoeld voor projectleiders, inhoudelijk deskundigen, ontwikkelaars, leveranciers en anderen die betrokken zijn bij het programma.

Architectuurdocument volume 1 - Basisdocument (pdf)
Beschrijft de grondbeginselen van de zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden in de praktijk van de zorg.

Architectuurdocument volume 2 - Technische implementatie van zib’s (pdf)
Beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van zib’s op het niveau van de applicaties en de gegevensuitwisseling.

Architectuurdocument volume 4 - Hergebruik van gegevens voor registraties (pdf)
Beschrijft de manier waarop zibs gebruikt kunnen worden voor de aanlevering aan registraties.

Architectuurdocument - Engelse versie

Engelse versie van het architectuurdocument (pdf)
Dit eerste deel kreeg als titel ‘The basic principles of health and care information models (HCIMs) and how they can be used’. Het volledige Architectuurdocument gaat bestaan uit meerdere volumes rond specifieke thema’s. Dit eerste volume is het basisdocument.

Zorginformatiebouwstenen (zibs)

Zorginformatiebouwstenen (wiki site)

Zijn gemaakt in samenwerking met een aantal partijen in de zorg en in beheer genomen door Nictiz. Bovenstaande zibs vormen de eerste release na deze in beheername.

Zib-compliance

Zib-compliance Een raamwerk en aanpak voor toetsing (pdf)

Template zib-compliancetoets Interne Inrichting (Excel file)

Zibs worden geïmplementeerd in zorginformatiesystemen (zoals epd’s) en toegepast in de praktijk. Daarbij ontstaat de behoefte om afspraken te kunnen maken tussen betrokken partijen over de mate waarin de systemen in de praktijk aansluiten bij de specificatie van de zibs. De vraag komt op hoe je afspraken kunt maken over compliance en hoe je die afspraken in de praktijk kunt toetsen. In dit document worden een raamwerk en eisen voor compliance uitgewerkt op basis waarvan praktijkafspraken gemaakt kunnen worden door betrokken partijen.

​Doeboek kwaliteitsregistraties

Het Doeboek beschrijft de werkwijze voor kwaliteitsregistraties om te komen tot een registratie die aansluit bij de principes van Registratie aan de bron; het eenduidig vastleggen van zorginformatie, zodat deze informatie opnieuw kan worden gebruikt. Doeboek versie 1.0 is juni 2019 opgeleverd.

Doeboek kwaliteitsregistraties

Na de eerste analyse van de gegevensset aan de hand van het zorgproces is een concept-dataset voor de kwaliteitsregistratie opgesteld. Deze wordt nu geanalyseerd op compatibiliteit met de zibs. Hiervoor is een analysesjabloon in Excel ontwikkeld. Dit sjabloon wordt door een informatieanalist in overleg met de projectgroep ingevuld. Voor informatieanalisten die aan de projecten meewerken is een aparte handleiding beschikbaar met instructies over de toepassing van het sjabloon.

Handleiding gebruik analysebestand

Sjabloon analyse kwaliteitsregistratie

Regie op implementatie

Regelmatig klinkt de vraag naar meer regie bij de implementatie van zorg-ICT oplossingen. Maar waar moet op gelet worden als je die regie meer en beter wilt organiseren, welke factoren spelen een rol, waarover moeten keuzes gemaakt worden? Hieronder alle informatie.

Regie op implementatie van zorg-ICT oplossingen

Regie op implementatie (presentatie)

Presentatie Gé Klein Wolterink tijdens de 10de editie van het congres Architectuur in de Zorg.

De principes van registratie aan de bron implementeren; hoe doe je dat?

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten