Toggle sidebar

Communicatie algemeen

Registratie aan de bron helpt u bij het invoeren van de principes van het programma in uw ziekenhuis. We zorgen ervoor dat umc's en ziekenhuizen van elkaar kunnen leren. We houden u op de hoogte van wat er zich binnen het programma afspeelt.

We ontwikkelen communicatiemiddelen die u in uw eigen organisatie kunt gebruiken. Middelen die u kunt gebruiken om anderen te vertellen over Registratie aan de bron. We ondersteunen u bij de communicatie met externe stakeholders en leggen verantwoording af over wat er binnen het programma is bereikt, zoals met het Jaarbeeld 2015. Onderstaande middelen zijn al ontwikkeld, en er komen steeds nieuwe bij.

  • Jaarbeeld 2015 (opent nieuw browserscherm)
  • … en deze website natuurlijk, waar u informatie, tools en goede voorbeelden vindt.
NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten