Toggle sidebar

Registratie aan de bron maakt Doeboek voor kwaliteitsregistraties

Niet langer extra tijd kwijt zijn aan het overtypen van gegevens voor de kwaliteitsregistratie; dat ligt in het verschiet nu Registratie aan de bron in 2018 het Doeboek opleverde. Het Doeboek beschrijft de werkwijze voor kwaliteitsregistraties om te komen tot een registratie die aansluit bij de principes van registreren aan de bron; het eenduidig vastleggen van zorginformatie in het zorgproces. Zo kan deze informatie opnieuw worden gebruikt. Door de registraties, in dit geval.

Verminderen registratielast

‘Er bestaat geen twijfel dat kwaliteitsregistraties van belang zijn voor het monitoren en verbeteren van medisch inhoudelijke kwaliteit en dat ze kunnen helpen ze bij het proces van samen beslissen in de spreekkamer’, vertelt Marjon Kallewaard, directeur Kwaliteit van de Federatie Medisch Specialisten. Wel benoemt ze de uitdaging voor alle partijen in de zorg om de verdiensten van de kwaliteitsregistraties te behouden en tegelijkertijd te werken aan een vermindering van administratielast waarmee deze registraties gepaard gaan. ‘Het Doeboek kan mogelijk een hulpmiddel worden om efficiënt (her)gebruik van data voor kwaliteitsregistraties te stimuleren’ aldus Kallewaard.

Programmamanager Joyce Simons van Registratie aan de bron ontwikkelde in het programma het Doeboek met als doel om de administratieve lasten te verlagen. ‘Het Doeboek omschrijft hoe de registraties de datasets aan kunnen laten sluiten op het zorgproces, waarin de zorgverleners de klinisch relevante informatie eenduidig vastleggen. Dat scheelt straks dus dubbel werk.’ Al tijdens het maken van het Doeboek bleek dat er concrete belangstelling is bij de kwaliteitsregistraties. Zo’n veertig registraties gaan hun uitvraag aanpassen, met het Doeboek als hulpmiddel. Simons: ‘Zij lijken de investering van de gevraagde aanpassingen de moeite waard te vinden. De kwaliteit van de data neemt naar verwachting toe en ze krijgen de data sneller’.

Het Doeboek is in 2018 uitgebracht in een 0.99 versie en wordt eerst door een aantal wetenschappelijke verenigingen bij vier registraties in de praktijk getest. Na een evaluatie van de opgedane ervaringen en eventuele aanpassingen kunnen dan ook andere kwaliteitsregistraties het Doeboek gebruiken.

Het Doeboek is in Registratie aan de bron ontwikkeld door FMS, NFU, NVZ, V&VN, GGZ Nederland, NICTIZ, DICA, IKNL, DHD, Zorgverzekeraars Nederland en een aantal wetenschappelijke verenigingen. Het Doeboek (en het sjabloon voor de analyse dat gebruikt kan worden) staat op registratieaandebron.nl

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten