Toggle sidebar

Naar een uniforme uitvraag door kwaliteitsregistraties

‘Er ligt een duidelijke opdracht voor de kwaliteitsregistraties,’ vindt Dennis van Veghel, directeur van de Nederlandse Hartregistratie. ‘We moeten toe naar een meer uniforme uitvraag zodat éénmalig vastgelegde gegevens meermalen gebruikt kunnen worden. Dat betekent dat de grote registraties hun uitvraag op elkaar moeten afstemmen, en dat gaan we ook doen. Samen met Registratie aan de Bron kunnen we de gegevens via zorginformatiebouwstenen (zibs) definiëren en laten vastleggen.’

Omdat de NHR serieus werk maakt van het verminderen van de registratielast, is deze cardiologische en cardiochirurgische registratie in 2018 samen met Registratie aan de bron aan de slag gegaan. Van Veghel: ‘Er is voor een deel van onze registraties uitgezocht welke data-elementen aansluiten op welke zibs, en er is gekeken waar aanpassing nodig is.’ Een nuttige exercitie, vindt hij, want: ‘We staan voor honderd procent achter de programmaprincipes.’

Voor registraties die aan de slag willen met uniformeren is er nu het Doeboek Kwaliteitsregistraties. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) zijn twee van de veertig kwaliteitsregistraties die zich bij Registratie aan de bron meldden om daarmee aan de slag te gaan. De LROI had al ervaring met de zibs, doordat zij eerder deelnamen aan een van de versnellingsprojecten, die afgerond werden in 2016. Geke Denissen, manager bij de LROI, doorliep een aantal stappen uit het Doeboek en concludeert dat er in de twee jaar veel is verbeterd: ‘De zibs zijn veel gebruiksvriendelijker, het mappen van onze datadictionary ging nu makkelijker. En we hebben natuurlijk profijt van het werk dat we eerder deden.’

Voor Corina Moerland, senior beleidsadviseur bij het NOG, was het analyseren en mappen van de dataset cataract aan de hand van de zibs en de BgZ en de koppeling aan de termen van Snomed CT nieuw. Het project begon echter nog een stap eerder. Moerland: ‘Omdat we onze dataset toekomstbestendig willen maken, zijn we echt bij de basis begonnen. We hebben kritisch gekeken naar onze uitvraag voor staaroperaties (cataract), en die ook gelegd naast de ICHOM-set voor cataracten. We kwamen tot de conclusie dat we een aantal items konden schrappen, om zo tot een minimale dataset te komen.’ Registratie aan de Bron biedt onder andere ondersteuning bij de analyse van de dataset aan de hand van de stappen van het Doeboek. Als de dataset gereed is start een pilot in vier ziekenhuizen.

Stappen

Zowel Moerland als Denissen stellen dat het Doeboek de registraties op een praktische wijze helpt met de technische en complexe stappen die nodig zijn om registratie aan de bron-proof te worden. Maar directe aanlevering kan uiteindelijk pas als de ziekenhuizen de BgZ en zibs hebben geïmplementeerd, en de zorgverleners op die manier eenduidig vastleggen. Moerland verwacht dat specialisten wel te verleiden zijn om straks gestructureerd vast te leggen. ‘De gevraagde gegevens vullen ze dan bijvoorbeeld in tijdens het maken van het OK-verslag, dat zijn logische administratiemomenten.’ Ook het technisch kunnen versturen van ziekenhuis naar de registratie via bijvoorbeeld FIHR is een nog te nemen stap. Van Veghel merkt op dat er nog een lastige tussenfase aankomt: ‘Als een deel van de ziekenhuizen al direct aanlevert, en een deel niet, dan ontstaat er een hybride situatie waarin de registraties twee systemen in de lucht moeten houden. Voor die tussenperiode moeten oplossingen worden bedacht.’

Winst

Gevraagd om over de nog te nemen implementatiehobbels heen te kijken, verwachten zowel Denissen als Moerland in kwantitatief en kwalitatief opzicht winst te boeken. Denissen: ‘Reken maar uit: wij krijgen zo’n 70.000 registraties per jaar, die allemaal minstens vijf minuten werk kosten. Die tijd wordt straks bespaard. Daarnaast verwachten we dat de kwaliteit van de registraties toeneemt.’ Moerland beaamt dat: ‘Overtypen vergroot de kans op fouten. Straks kunnen we onze data beter valideren. De staaroperatie is de meest uitgevoerde operatie in Nederland. Door deze 180.000 registraties te automatiseren wordt heel veel tijd bespaard.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten