Toggle sidebar

De 2020-doelstellingen

Het programma Registratie aan de bron heeft heldere doelstellingen voor 2020. Deze doelstellingen zijn omarmd door het Informatieberaad, het zorgbrede, bestuurlijk overleg met zorgveldpartijen onder voorzitterschap van VWS.

Doelstellingen 2020

  • 80% van de zorginformatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) wordt gestructureerd en eenduidig vastgelegd door zorgverleners en patiënten. De BgZ bestaat uit zorginformatie die hergebruikt kan worden. Deze doelstelling is randvoorwaardelijk voor alle andere doelstellingen met betrekking tot hergebruik.
  • Elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze info ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.
  • 80% van de overdracht tussen zorgverleners binnen en buiten het umc vindt plaats door hergebruik van informatie die in het zorgproces eenduidig is vastgelegd.
  • Aanlevering van kwaliteitsinformatie wordt voor 80% verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces.
  • Meer dan 50% van de zorginformatie die relevant is bij patiëntgebonden onderzoek wordt verkregen door hergebruik van zorginformatie uit het zorgproces. Het gaat hierbij om de top-5 van voor onderzoek meest hergebruikte gegevens die in het kader van het reguliere zorgproces op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze zijn vastgelegd in het epd.
  • Het verspreiden van het gedachtegoed van het programma over het zorgveld.
‘De umc’s hebben allemaal een eigen roadmap opgesteld om de 2020-doelstellingen te halen. Het programma monitort de voortgang daarvan. Eind 2018 werd ook in alle umc’s een BgZ-audit gedaan. De resultaten daarvan, die in het eerste kwartaal van 2019 voor de umc’s beschikbaar zijn, laten zien hoever op streek ieder umc is en welke aspecten van het implementeren van registreren aan de bron de komende jaren nog extra aandacht vragen.’
Joyce Simons, programmamanager Registratie aan de bron
NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten