Toggle sidebar

‘Overdracht BgZ naar pgo (MedMij standaarden) lukt voor groot deel’

Afgelopen zomer startte het Radboudumc vooral uit nieuwsgierigheid een project: zou het al lukken om het patiëntenportaal ‘Mijnradboud’ te koppelen aan een pgo (persoonlijke gezondheidsomgeving)? Lukt het om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) zo uit te wisselen? Waar loop je tegenaan bij het overdragen van de data?

Voor deze test werd gekozen voor MijnZorgnet (www.mijnzorgnet.nl), een persoonlijk zorgnet dat een aantal jaar geleden ook vanuit het Radboudumc is ontstaan. Omdat het Radboudumc Epic als epd heeft, was de vraag vooral toegespitst op: wat kan er nu al binnen Epic en waar moet nog aan gewerkt worden? ‘Het was voor ons een proof of the pudding van de MedMij standaarden, van de BgZ en het sloot ook aan op het e-healthproject van het Citrienfonds, dat dit project mee financierde’, zegt projectleider Tijn Kool. ‘Op dit moment zijn we alle bevindingen aan het opschrijven zodat iedereen die daar in geïnteresseerd is zijn voordeel mee kan doen: andere ziekenhuizen die met Epic werken, MedMij en Registratie aan de bron.’

Een paar bevindingen wil hij wel al prijs geven:

‘Je ziet bijvoorbeeld dat sommige delen prima overgedragen kunnen worden, maar hoe het binnenkomt in het pgo is nog heel divers. Lang niet altijd wordt eenduidig geregistreerd. Ik verwachtte dat het niet van een leien dakje zou gaan, dat is ook zo. Je kunt (nog) niet in 1 keer de hele BgZ hapklaar overdragen. Maar voor een groot deel lukt dat wel, dus dat is mooi!

Het was veel uitpluizen en het vergt goede communicatie tussen pgo, ziekenhuis en de epd-leverancier die in ons geval in Amerika zit. Maar als het eenmaal geregeld is, is het ook geregeld, dan heb je er geen omkijken meer naar. We zijn er nog niet, maar het is een mooi proces om de komende jaren mee verder te gaan en echt stappen vooruit te komen.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten