Toggle sidebar

Wat is er nodig om deze projecten te laten slagen?

Standaarden, zoals de zorginformatiebouwstenen (zibs), de Basisgegevensset Zorg, SNOMED en de thesauri.

Lees bijvoorbeeld over de V&VN kernset, het architectuurdocument en de afspraken die gemaakt zijn rondom het medicatieproces.

Gedragsverandering van de zorgverlener

In het AMC worden de cardiologen van het Hartcentrum daarvoor ondersteund door belteams van polimedewerkers en in Amsterdam en Leiden buigen jonge zorgprofessionals zich over gedragsverandering in de Jong umc’s.

Implementatie in de epd’s

Zoals bij de aanlevering aan IC-kwaliteitsregistratie NICE, waarbij de gegevens uit verschillende systemen moeten komen.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten