Toggle sidebar

‘Essentie van ons patiëntenportaal is transparantie naar patiënt’

Inzichtelijk maken wat er vastgelegd wordt maakt de communicatie met patiënten opener. Bijvoorbeeld als ze via het patiëntenportaal hun eigen dossier in kunnen zien. Het UMCU heeft daar al ervaring mee. Daar kunnen patiënten hun volledige medisch dossier zelf en zonder vertraging inzien.

Zo zijn alle uitslagen van onderzoeken real time door de patiënten te raadplegen. Patiënten kunnen op basis van de beschikbare informatie, zoals uitslagen, zelfs vooraf in het patiëntenportaal aangeven waarover ze het tijdens het consult willen hebben. Als de patiënt is voorbereid levert dat een ander soort consulten op, vertelt hematoloog Reinier Raymakers.

‘Er zijn dokters die dan bang zijn voor hele vragenlijsten en lange verhalen, maar ik vind het heel efficiënt. Je kunt zelfs in het dossier de vragen samen afvinken en beantwoorden, zodat patiënten dat later weer kunnen nalezen.’ Raymakers benadrukt dat dit alleen maar geldt voor bekende patiënten, niet voor mensen die voor het eerst komen.

Kwaliteitscheck

Ook de aantekeningen van de dokters zijn zichtbaar. Raymakers ervaart dat als een extra kwaliteitscheck. ‘Alles wat ik opschrijf, kunnen patiënten nalezen. En als ik iets opschrijf wat niet klopt, dan corrigeren patiënten mij. Veel ziekenhuizen geven patiënten alleen inzage in brieven, maar bij ons zien ze ook echt de doktersnotities. Dat is weer een stap verder.’

Ook als de uitslagen niet goed zijn, als een behandeling niet geholpen heeft of als een ziekte progressief blijkt, kunnen patiënten die uitslagen tevoren inzien. ‘En als patiënten niet in hun dossier willen of kunnen kijken, dan bel ik hen vaak vooraf op bij slecht nieuws. Ze kunnen dan iemand meenemen naar het consult en van tevoren nadenken over wat ze allemaal willen vragen. Hoort een patiënt pas tijdens het consult slecht nieuws, dan zal hij zo schrikken dat hij een deel van de informatie niet meer opneemt. Inzage vooraf in de resultaten maakt het consult dus voor de dokter én de patiënt efficiënter.’

Adviseur

‘Ik zeg altijd tegen patiënten: “Je bent zelf verantwoordelijk voor je ziekte. Ik ben je adviseur.” Ik vind het belangrijk dat patiënten actief meedenken. Er wordt vaak gezegd dat patiënten al die informatie niet begrijpen; ik vind het juist een uitdaging om het zo uit te leggen dat elke patiënt het begrijpt. De essentie van ons patiëntenportaal is de transparantie naar de patiënt. Dat hij weet wat we onderzoeken, bespreken en opschrijven. Alleen dan is het mogelijk om de verantwoordelijkheid voor de zorg mede bij de patiënt te leggen.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten