Toggle sidebar

Telefoontje voor het eerste polibezoek zorgt voor goed gevuld dossier

‘Dokters worden ondersteund; we hebben meer tijd voor de patiënt en kunnen dus betere patiëntenzorg leveren.’ Cardioloog Freek de Lange uit het AMC is duidelijk enthousiast over de nieuwe ondersteuning, het vergaren van zorginformatie, die de doktersassistenten van de polikliniek Hartcentrum sinds 2016 bieden. Ongeveer een week voor het eerste polibezoek aan het Hartcentrum van het AMC, worden patiënten tegenwoordig gebeld door een polimedewerker die alvast zoveel mogelijk zorginformatie vergaart, zo vertelt Carola Hof, de coördinator van die poli. ‘In een brief die patiënten ontvangen voordat we bellen, kondigen we het telefoontje aan en vertellen we welke onderwerpen we met ze willen doornemen.’ Hof somt die onderwerpen op: ‘De reden van het bezoek, voorgeschiedenis, medicatie, allergieën, intoxicaties en sociale aspecten, we checken zo mogelijk de informatie uit de verwijsbrief, doen een MRSA-check en informeren naar mogelijk nodige valpreventie.’

De polimedewerkers leggen de gegevens – zoveel mogelijk gestructureerd en met hulp van standaarden – vast in EPIC, waardoor de arts tijdens het eerste polibezoek alleen nog maar een aantal zaken hoeft te checken. De Lange: ‘Dat de medicatie al vast is gelegd, is een grote winst. Natuurlijk controleren de artsen die gegevens nog – dat is ook onze verantwoordelijkheid - maar deze werkwijze levert grote tijdswinst ten behoeve van de zorg op, én betere informatie.’ Hof bevestigt dit laatste: ‘Het werkt heel goed dat patiënten tijdens het telefoontje thuis rustig even kunnen kijken naar hun medicijnen, en bijvoorbeeld even op het doosje controleren hoe dat witte pilletje ook alweer heet.’ In voorkomende gevallen nemen de polimedewerkers naar aanleiding van het telefoongesprek contact op met de apotheek van de patiënt, om ervoor te zorgen dat het dossier zo goed mogelijk gevuld is.

Het ontstaan van deze vorm van ondersteuning is een mooi voorbeeld van goede samenwerking en ‘out of the box-denken’. Hof en haar collega’s zagen de registratiebelasting bij de artsen na de introductie van EPIC in november 2015 toenemen. Inmiddels functioneert de nieuwe werkwijze al bijna een jaar en wil niemand op de poli meer zonder, weet Hof. Ook andere afdelingen in het AMC werken inmiddels met vooraf bellen. Hof schat in dat een gemiddeld telefoongesprek zo’n 15 tot 20 minuten duurt, tijd die dus tijdens het spreekuur zelf wordt bespaart. Daarnaast ziet zij nog andere positieve bijeffecten: ‘Patiënten geven aan het prettig te vinden al even contact te hebben gehad voordat ze voor de eerste keer bij ons op de poli komen – sommigen stellen ook meteen alvast een vraag, of uiten een zorg.‘ Het telefonisch contact leidt volgens Hof ook tot een afname van ‘no-shows’; ‘we hebben dat nog niet gemeten, maar we merken dat wel degelijk.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten