Toggle sidebar

NICE en het epd

De Nationale Intensive Care Evaluatie, kortweg NICE, is op de goede weg. Maar de stapjes die gemaakt worden zijn klein. Er is een grote verscheidenheid aan het gebruik van systemen waarmee gegevens van IC-patiënten in Nederland geregistreerd worden.

Hoe staat het met de aanlevering aan NICE vanuit het epd?

Nicolette de Keizer: ‘Intensivecareafdelingen hebben de afgelopen vijftien jaar een eigen, voor hun afdeling specifiek informatiesysteem gebruikt, vaak een PDMS. De laatste jaren schakelen ziekenhuizen steeds meer over van een IC-specifiek systeem naar een ziekenhuisbreed epd. Vanuit de IC-specifieke systemen verloopt het aanleveren van gegevens eigenlijk heel soepel. De problemen zijn de afgelopen jaren wat groter geworden door de transitie naar ziekenhuisbrede epd’s. Want binnen een ziekenhuis heb je te maken met meer belangen dan alleen maar die van de IC. Binnen dat epd is de IC-opname soms moeilijk te identificeren. Voor de NICE-registratie hebben we bijvoorbeeld de hoogste en de laagste bloeddruk van de patiënten in de eerste 24 uur van de IC-opname nodig. Deze gegevens zijn nodig binnen internationaal ontwikkelde case-mix correctiemodellen. Dan moet je wel precies weten wanneer een patiënt daadwerkelijk op de IC is opgenomen. Vaak wordt de opnamedatum meer op administratieve basis ingevoerd in het epd. De tijd die daaraan is gekoppeld, als die er al staat, is vaak gerelateerd aan de administratieve overplaatsing en niet aan het moment dat de patiënt daar ziek lag en bijvoorbeeld zijn eerste hartslag is gemeten.’

Is dat het enige?

‘Nee, er zijn ook ziekenhuizen die geen PDMS hebben, maar die gebruikmaken van een eenvoudigere maar specifieke IC-module. Vaak nog gekoppeld aan het laboratoriuminformatiesysteem en een ziekenhuisinformatiesysteem voor NAW-gegevens. Daaruit hevelen ze elke maand de informatie over naar NICE. Zoals aangegeven is er een groeiende groep ziekenhuizen die Chipsoft of Epic gebruikt. Een aantal daarvan gebruiken nog steeds het IC-specifieke systeem om de data deels uit het epd en deels uit dit systeem te extraheren. Een enkele uitzondering daargelaten geven ziekenhuizen die PDMS gebruiken de meest gunstige resultaten qua data-aanlevering. Ze kunnen precies produceren wat NICE vraagt. Ze hebben veel gedetailleerde informatie dankzij koppeling met de beademingsmachine, de hartmonitor en het laboratorium informatiesysteem. Veel IC’s hebben bij de overgang naar het ziekenhuisbrede epd afgedwongen dat ze toch PDMS mogen blijven gebruiken. Ik denk dat tweederde van de ziekenhuizen een epd heeft, maar het overgrote deel gebruikt nog de oude software om de gegevens over hun IC daaruit te halen. Er ligt een aanzienlijke uitdaging voor het ziekenhuis om bij overgang naar het brede epd gegevens van goede kwaliteit te krijgen.’

Dat lijkt niet op een ideale situatie

‘Wij hopen dat epd’s generieke oplossingen kunnen bieden. Ik denk dat een heleboel IC’s daarna best over willen stappen. Nu lopen ze nog tegen te veel problemen aan. Dat betekent dat ze PDMS kwijtraken en functionaliteit inleveren. Daar krijg je wel voor terug dat je met het epd de hele keten dekt, van de operatiekamer tot verpleging, en dat is natuurlijk een belangrijk voordeel. Iedereen hoopt dat de inhoudelijke problemen met het epd verdwijnen en dat de functionaliteiten van een PDMS in de epd’s worden opgenomen. Dat kost natuurlijk geld. Maar de registratie van alles wat er met de IC-patient aan de hand is er absoluut bij gebaat, zowel voor het primaire zorgproces als voor de NICE. ‘

Is het makkelijker als alle ziekenhuizen straks over het epd beschikken?

‘Wat ons verbaast is dat er zoveel ziekenhuizen zijn die voor eenzelfde epd hebben gekozen, maar dan blijkt dat alle onderliggende datamodellen anders zijn. Gevolg daarvan is dat ziekenhuizen geen gebruik kunnen maken van elkaars oplossing. Daarom probeert Registratie aan de bron op dat punt iets te bereiken. Je zou willen dat de epd’s meer gebaseerd zijn op de zibs zodat er meer gelijke datamodellen in al die ziekenhuizen gebruikt worden. Waarom die verschillen er zijn? Ik denk omdat het organisaties zijn die allemaal hun eigen eisen hebben. Maar de informatiestandaarden als zibs zijn er niet voor niets. Als je als epd-leverancier en de ziekenhuizen uiteraard ook, die standaard zouden accepteren, scheelt dat al heel veel discussie. Bijvoorbeeld over zaken als hoe leg je een geboortedatum vast, of een geslacht, of de bloeddruk. Je kunt discussie hebben of jij een bepaalde epd-functionaliteit wel of niet wil, maar over heel veel items die iedereen moet vastleggen - niet alleen de geboortedatum maar ook klinische parameters - kun je via allerlei informatiestandaarden afspraken maken. Als iedereen zich daaraan houdt, gaat de uitwisseling zowel binnen het zorgproces als voor secundaire doelen een stuk makkelijker.’

Is die standaardisering al in zicht?

‘Registratie aan de bron is door de umc’s en Nictiz juist opgezet om registratie van gegevens te standaardiseren. De NVZ is daar nu ook op aangesloten. Met meer massa zijn de epd-leveranciers eerder geneigd te standaardiseren. Dat lukt niet van vandaag op morgen. Maar in kleine stapjes moeten we wel die kant op. En epd-leveranciers zijn coöperatief binnen de pilots van Registratie aan de bron.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten