Toggle sidebar

Kernset - Gestandaardiseerde gegevens voor verpleegkundigen en verzorgenden

Met de oplevering van de Kernset Patiëntproblemen voor verpleegkundigen en verzorgenden wordt een mooie slag geslagen in het faciliteren van eenduidige vastlegging voor een groot deel van de zorgverleners. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) ontwikkelde in samenwerking met Nictiz dit eerste deel van de Kernset, waarin patiëntproblemen eenduidige termen hebben en zijn gedefinieerd. Renate Kieft, adviseur Beroepsontwikkeling bij V & VN geeft het belang van de set aan: ‘De Kernset is voor verpleegkundigen en verzorgenden de basis voor Registratie aan de bron. Een goed overzicht van patiëntproblemen en de juiste zorginformatie is cruciaal voor goede en veilige zorg voor de patiënt, en daaraan leveren verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke bijdrage. Door het gebruik van de Kernset Patiëntproblemen kan de eenduidig vastgelegde zorginformatie uit het verpleegkundig zorgdossier worden gebruikt in de directe patiëntenzorg, voor overdracht tussen zorginstellingen, maar ook voor benchmarks en onderzoeksdoeleinden.’

Kieft legt uit dat verpleegkundigen en verzorgenden tot nu toe ofwel op basis van eigen termen ofwel in een van de classificatietalen Nanda, ICF of Omaha System vastleggen. Van eenduidige vastlegging is nog nauwelijks sprake: ‘Verpleegkundigen en verzorgenden leggen allerlei gegevens vast in het verpleegkundig zorgdossier, maar er is sprake van een grote variatie in welke informatie wordt vastgelegd, en hoe dat wordt gedaan.’ Ze verklaart hoe dat komt: ‘Termen komen soms niet voor waardoor uiteindelijk toch gekozen wordt voor vrije tekstvelden, de systemen staan los van elkaar en classificaties bieden vaak weinig detail. Zo zegt ‘huiddefect’ nog steeds heel weinig, het kan gaan om een brandwond, maar ook om decubitus.’ V&VN vindt het belangrijk dat de patiëntproblemen van de Kernset worden gelinkt aan de termen van classificaties. Kieft: ‘Op deze manier kunnen de termen aan elkaar worden gekoppeld én zorgen we voor standaardisatie en eenheid van taal’.

In samenwerking met leveranciers wordt de Kernset ingebouwd in de verschillende zorginformatiesystemen. Om te kunnen standaardiseren zijn eenduidig gedefinieerde patiëntproblemen bepaald, die binnen het verpleegkundig domein vallen. V&VN onderzocht voorafgaand aan het samenstellen van de Kernset samen met Nivel welke patiëntproblemen in de dagelijkse praktijk voorkomen. Daarnaast is gekeken hoeveel invloed verpleegkundigen en verzorgenden ervaren op het voorkomen of verminderen van deze patiëntproblemen. Zo is het werkdomein van de verpleegkundige en verzorgende afgebakend.

Er is met de Kernset niet alleen een eenduidige taal vastgesteld, maar doordat is gewerkt met de zorginformatiebouwstenen die zijn ontwikkeld voor Registratie aan de bron is ook afgesproken welke informatie hoe moet worden vastgelegd, en welke codes daarbij horen.

De Kernset bestaat nu een jaar. V&VN werkt aan de verdere ontwikkeling van het standaardiseren van gegevens samen met Nictiz, de umc’s, ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, ggz, vgz, verpleeg- en verzorgingshuizen en IKNL. Zo worden er bijvoorbeeld middelen ontwikkeld die verpleegkundigen en verzorgenden helpen bij het nemen van beslissingen in de dagelijkse zorg voor de patiënt.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten