Toggle sidebar

Ga uit van het zorgproces

'Stel nou dat je de informatie die artsen toch al vastleggen op een zodanige manier aanpast dat je die informatie ook voor kankerregistratie vast kunt leggen, voor IKNL of DICA. Dat is een goed voorbeeld van meervoudig gebruik na eenmalige vastlegging.' En dat is precies waar Xander Verbeek, hoofd zorginformatica en innovatie van het IKNL, en zijn collega's mee bezig zijn in het project 'DICA/IKNL: eenduidige aanlevering borstkanker en darmkanker.' Bij het project zijn behalve DICA en IKNL ook het Radboudumc, UMC Utrecht, Amphia Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis betrokken.

‘Ga uit van wat je voor de kwaliteitsregistratie nodig hebt en bekijk dan hoe je die informatie in het primaire proces van de arts vast moet leggen. Dat was in eerste instantie het uitgangspunt. Maar wij hebben gezegd: dat is de omgekeerde wereld. De foute volgorde. We moeten uitgaan van de patiënten in het zorgproces, waarvoor de arts informatie in het epd vastlegt. Zet daarbij de behandelrichtlijn voorop en vul dat aan met informatie die de arts nodig heeft om goede zorg te leveren. Dat is een beter uitgangspunt dan wat je voor de registraties nodig hebt. Wat je voor de kwaliteitsregistratie moet vastleggen, volgt dus uit wat je nodig hebt voor het zorgproces. Zo voorkom je dat artsen informatie in het epd moeten vastleggen op een manier die niet nodig is voor goede zorg.

Gezamenlijke informatiestandaard

In de analysefase van het project van DICA en IKNL is gekeken welke informatie die al beschikbaar is in het zorgproces, het beste gebruikt kon worden. Dat bleken bijvoorbeeld de standaard mdo- en ok-verslagen te zijn. ‘IKNL ontfermde zich over het mdo-verslag, DICA over het ok-verslag. Zo bouwden we een gezamenlijke informatiestandaard. Als je daaruit delen gebruikt om het mdo- en ok-verslag op te bouwen, dan bereik je eenheid van taal die computers kunnen begrijpen. Verder is de patholoog een belangrijke bron van informatie voor een chirurg. Pathologen hebben een protocolmodule op basis waarvan zijn heel gestructureerd hun gegevens invoeren. Die hebben we ook bij de informatiestandaard betrokken.’

Primeur

Inmiddels is er overeenstemming bereikt over wat er in het ok-verslag en wat er in het mdo-verslag moet staan. Nu is het aan ziekenhuizen om deze standaarden in het epd in te bouwen en te gaan gebruiken. Het Amphia Ziekenhuis in Breda, dat het epd-systeem EPIC gebruikt, heeft binnenkort de primeur: zij gaan binnen een paar maanden live. Het UMCU, een Chipsoft-huis, volgt kort daarna. Xander: ‘Twee epd-systemen, twee kankersoorten en een universitair medisch centrum en een algemeen ziekenhuis. Dat garandeert dat je oplossingen kiest die schaalbaar zijn. Dat er genoeg variantpunten zijn, niet alleen in deze ‘proof of concept’, maar ook voor de rest van het land.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten