Toggle sidebar

Geen dbc’s meer door dokters

'Wij zagen dat er heel veel dbc's fout werden ingevoerd, omdat de regelgeving heel complex is. Bijvoorbeeld rond parallelle dbc's op dezelfde afdeling. Of bij multidisciplinaire consulten. Een deel van de capaciteit van de financiële administratie gaat op aan het corrigeren van dbc's. Ik begrijp niet dat wij het vertalen van de zorg in dbc's bij de dokters leggen. Dat doet geen recht aan het idee dat je elke professional moet laten doen waar hij goed in is.'

Lieke Welling is chirurg en projectleider Registratie aan de bron in het LUMC. Een van de deelprojecten waarbij zij betrokken is, gaat over de problematiek rond dbc’s. ‘We hebben gezegd: laten we de principes van eenmalig, eenduidig vastleggen voor hergebruik, hier ook toepassen. De kerntaak van de dokter is de zorg goed vastleggen: de diagnose en de verrichtingen. De afleiding naar dbc’s is vervolgens een zaak van de financiele administratie. Er moet een soort vertaalinstrument komen dat de regels goed kent en de informatie van de dokter vertaalt in een dbc. We hebben bekeken hoe zo’n instrument eruit moet zien.’

Eigen instrument

In principe zou de diagnosethesaurus zulke afleidingen ook moeten kunnen maken. Lieke: ‘Maar omdat die in het LUMC nog niet op grote schaal wordt toegepast, maken we een eigen instrument. We hebben net de goedkeuring binnen voor deze insteek. In 2017 gaan we het instrument ontwikkelen. Samenwerking met de financiële administratie aan de voorkant van het proces, in plaats van correcties achteraf. Dat is wel nieuw.’

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten