Registratie aan de bron

In de acht universitair medische centra, bij Nictiz en de NFU is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het programma Registratie aan de bron. Het programma wil bereiken dat zorginformatie altijd en overal beschikbaar is voor patiënten en zorgverleners, door eenduidige registratie van die informatie voor meervoudig gebruik. U bent een van de mensen die betrokken was bij Registratie aan de bron. Daarom willen we u laten zien wat er het afgelopen jaar bij alle betrokken organisaties is bereikt en in gang gezet. En wat er voor het komend jaar op stapel staat. Scroll en klik door de infographic hieronder voor alle informatie.

1. Zorginformatie-bouwstenen

Een zorginformatie-bouwsteen (zib) beschrijft precies wat er over een bepaald deel van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. De bouwstenen bestaan uit verschillende informatieblokjes, zoals algemene patiëntkenmerken, metingen ter ondersteuning van de zorg en zorgsituatie. Ze zijn ingebouwd in het epd en niet zichtbaar voor zorgverleners.

2. Standaarden

Standaarden zorgen ervoor dat iedereen in dezelfde 'taal' registreert. Daarom werken DHD en Nictiz aan lijsten met klinisch gebruiksvriendelijke termen, waardoor het systeem herkent welk begrip zorgverleners bedoelen. Op die manier kunnen zij in gewone taal snel diagnoses en behandelingen blijven invoeren.

3. Implementatie in epd

Zorginformatie-bouwstenen en standaarden moeten in de epd's worden ingebouwd.

4. Zorgverleners

Zorgverleners werken volgens de principes van Registratie aan de bron. Daarover is een animatiefilm gemaakt waarin het principe van Registratie aan de bron wordt uitgelegd.

[+]
[+] [+] [+] [+] [+] [+] [+]

#1

Diabetesdossier: meervoudig gebruik in de academische patiëntenzorg.

[+]

#2

CVA: data direct afleiden voor wetenschappelijk onderzoek en registraties.

[+]

#3

Hoofd-halstumoren (HHT): zorginformatie-bouwstenen zijn bruikbaar voor vastleggen zorginformatie. Die info is vervolgens geschikt voor kwaliteitsregistraties.

[+]

#4

Darm- en borstkanker: eenduidige aanlevering kwaliteitsregistraties (vervolgproject HHT).

[+]

2016

+

Standaarden en zib's in de eerste umc's en ziekenhuizen implementeren

+

Meervoudig gebruik in de eerste umc's en ziekenhuizen implementeren

+

Umc's faciliteren bij hun individuele implementatieroutes

+

Verspreiden van het Registratie-aan-de-bronprincipe onder zorgverleners buiten de umc's