Registratie aan de bron

Registratie aan de bron is een landelijk platform waarbij we met alle zorgprofessionals ervoor willen zorgen dat alle zorginformatie eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd. Alleen dan is die informatie voor veel doeleinden te hergebruiken.

Meer weten over het programma

jaarbeeld 2016

Jaarbeeld 2016

2016 was voor Registratie aan de bron het jaar van 'the proof of the pudding'. Dat leverde een aantal mooie inzichten, ervaringen en resultaten op.

Jaarbeeld 2016

Collega's aan het woord

Wat kan Registratie aan de bron betekenen voor u, uw patiënten en uw collega’s.

In de praktijk

Meedoen met Registratie aan de bron

Registratie aan de bron is een programma van de umc’s en algemene ziekenhuizen, hun brancheorganisaties NFU en NVZ, en Nictiz.

NFU NVZ Nictiz