Toggle sidebar Toggle sidebar

Nieuws over de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Algemeen, BgZ, 13 september 2018

‘Patiënt moet zich geen zorgen hoeven maken of basisgegevens wel bekend zijn’

‘Patiënt moet zich geen zorgen hoeven maken of basisgegevens wel bekend zijn’

‘Een patiënt moet zich geen zorgen hoeven maken over de vraag of je basisgegevens zoals je allergieën en je medicatie wel bekend zijn bij je zorgverlener. Dat is wat mij betreft de belangrijkste waarde van de Basisgegevensset Zorg', stelt nefroloog en CMIO Marc Seelen van het UMCG.

Algemeen, BgZ, 24 mei 2018

Nieuwe standaard in HL7 CDA beschikbaar voor uitwisselen BgZ tussen ziekenhuizen

Nieuwe standaard in HL7 CDA beschikbaar voor uitwisselen BgZ tussen ziekenhuizen

Het uitwisselen van de belangrijkste patiëntgegevens tussen ziekenhuizen wordt binnenkort een stuk gemakkelijker. In goede samenwerking met Epic, Chipsoft, Nictiz en Registratie aan de bron is overeenstemming bereikt over een technische standaard voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen.

BgZ, 13 maart 2018

Zorginformatie altijd en overal beschikbaar: gebruik BgZ zal flinke stap voorwaarts zijn

Zorginformatie altijd en overal beschikbaar: gebruik BgZ zal flinke stap voorwaarts zijn

Zowel in een boeiend artikel in De Groene Amsterdammer als in Skipr wordt deze week benadrukt hoe belangrijk het is dat zorgverleners overal kunnen beschikken over de juiste zorginformatie, om zo veilige en goede zorg te kunnen geven aan patiënten.

Algemeen, BgZ, 19 januari 2018

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Basisgegevensset Zorg wordt de standaard

Het Informatieberaad Zorg heeft de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en het model van de Zorginformatiebouwstenen (zib’s) vastgesteld als landelijke standaarden voor de uitwisseling van patiëntendata. Dat is een belangrijke mijlpaal voor Registratie aan de bron en alle partijen die daaraan deelnemen.

Algemeen, BgZ, 12 oktober 2017

Radboudumc en Jeroen Bosch Ziekenhuis pakken overdracht aan

Radboudumc en Jeroen Bosch Ziekenhuis pakken overdracht aan

Over patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan gaat er veel zorginformatie op en neer tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis naar het Radboudumc. Een groot deel van de voor- en nabehandeling vindt in Den Bosch plaats, terwijl de daadwerkelijke ingreep in Nijmegen gebeurt. Het project 'Regionale uitwisseling' wil de overdracht van zorginformatie rond deze patiënten uitvoeren volgens het principe van eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.

BgZ, 30 juni 2017

Basisgegevensset Zorg op weg naar lijst onomstreden informatiestandaarden

Basisgegevensset Zorg op weg naar lijst onomstreden informatiestandaarden

Met het besluit van het Informatieberaad van VWS om te starten met het proces om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) op de lijst van onomstreden informatiestandaarden te krijgen, is een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzame gegevensvastlegging in de zorg. De door de acht universitair medische centra (NFU) en Nictiz ontwikkelde BgZ is een standaard die eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik van patiëntgegevens mogelijk maakt. Vele partijen en programma’s in de zorg hebben de BgZ inmiddels omarmd als standaard (bron: www.nfu.nl)

Algemeen, BgZ, 19 mei 2017

75 cursisten opgeleid in de Basisgegevensset Zorg

75 cursisten opgeleid in de Basisgegevensset Zorg

Maar liefst 75 cursisten uit 48 verschillende zorginstellingen zijn in de afgelopen weken opgeleid in het gebruik van de Basisgegevensset Zorg. Op 6 september is er opnieuw een algemene training.

Algemeen, BgZ, 10 april 2017

Deelnemers VIPP getraind in Basisgegevensset Zorg

Deelnemers VIPP getraind in Basisgegevensset Zorg

Wat komt er kijken bij de implementatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)? Donderdagmiddag 6 april stond het antwoord op deze vraag centraal bij de eerste training Basisgegevensset Zorg in het NBC in Nieuwegein.

Algemeen, BgZ, 12 juli 2016

Basisgegevensset Zorg vastgesteld

Basisgegevensset Zorg vastgesteld

De minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant en van belang is voor de continuïteit van zorg, noemen we de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Deze set is vorige maand vastgesteld door de bestuurders van de umc’s en vervolgens gepresenteerd in het Informatieberaad.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten