Toggle sidebar
14 maart 2019

Zorg & ICT: Registratie aan de bron over digitale uitwisseling

Uitwisseling van zorginformatie is een belangrijk doel van Registratie aan de bron. Joyce Simons, programmamanager en Gé Klein Wolterink, architectuur-adviseur, vertellen over een project waarin wordt gewerkt aan de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen twee ziekenhuizen met verschillende epd's.

Wat komt hier allemaal bij kijken en welke lessen leren we? En waar moet je allemaal rekening mee houden bij de implementatie van zorg-ICT oplossingen? Welke factoren spelen een rol, waar moet je keuzes over maken? Bij uitwisseling van zorginformatie is het zogenoemde 5-lagen model cruciaal. Afstemming is noodzakelijk op álle lagen van dit model: beleid-zorgproces-informatie-applicatie en IT-infrastructuur. Of het nu gaat om de uitwisseling van gegevens tussen patiënt (pgo) en huisarts (his), of een overdracht van een patiënt van een ziekenhuis (epd) naar een verpleeghuis (ecd).

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten