Toggle sidebar
13 februari 2020

Workshop Eenheid van Taal en SNOMED: Een introductie

Eenheid van Taal en SNOMED vormen twee belangrijke pijlers voor vernieuwing in de zorg. Maar wat is SNOMED? En wat betekent SNOMED voor Eenheid van Taal? Hoe draagt SNOMED bij aan overdracht, hergebruik en innovatie met informatie? Deze vragen staan centraal tijdens deze workshop waar ook Registratie aan de bron bij aanwezig zal zijn.

​Op 13 februari 2020 bent u van harte welkom op het KNVB-terrein in Zeist. U kunt hier het programma vinden. De volgende drie onderwerpen staan centraal: Overdracht, Hergebruik & Innovatie. In het plenaire programma staat onder meer een paneldiscussie met professionals uit de praktijk gepland en wordt een succesverhaal uit het buitenland gedeeld. Daarnaast staan twee workshoprondes gepland.

SNOMED is een internationaal medisch terminologiestelsel dat eenduidige gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners en met de patiënt mogelijk maakt. Ook zorgt SNOMED ervoor dat gegevens makkelijk kunnen worden hergebruikt en het draagt bij aan innovatie in de zorg.

Benieuwd? Schrijf u in voor het symposium en reserveer 13 februari van 15:30 uur tot 21:00 uur in uw agenda!
Nictiz organiseert het symposium in samenwerking met de volgende partijen: CMIO-netwerk, CNIO-netwerk, FMS, InEen, ministerie van VWS, NFU, NHG, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en ZN.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten