Toggle sidebar
4 September 2018

Congres: Van Hippocrates tot datadriven dokter; voorop in de vernieuwing

Tijdens dit congres worden medisch specialisten bijgepraat over hoe zij technologie op een praktische manier kunnen inzetten in het dagelijks werk. Zodat zij meer zelf de regie kunnen nemen over het zorgproces en de dossiervoering en daarbij beter kunnen samenwerken met de CMIO en ICT-afdeling van het ziekenhuis waarin zij werken.

Nieuwe informatiesystemen, patiëntenportalen, informatie vanuit wearables, de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De zorg van nu én de toekomst vraagt om goede eenduidige vastlegging en uitwisseling van zorginformatie. Als medisch specialist heeft u die informatie nodig om uw patiënt te kunnen helpen, maar ook om de zorg van morgen nog beter te maken

Maar u ervaart ook dagelijks dat het vastleggen van zorginformatie slimmer en efficiënter kan. Informatiesystemen en ICT-ontwikkelingen zijn niet alleen het terrein van de afdeling IT of de Chief Medical Information Officer (CMIO) in uw ziekenhuis: als medisch specialist heeft u hierin een sleutelrol. Om profijt te hebben van de mogelijkheden, is het belangrijk dat u samen met uw collega medisch specialisten in uw instelling meer de regie neemt. Zodat de informatiesystemen en ICT-ontwikkelingen u niet frustreren en belemmeren, maar juist ontzorgen en helpen om de beste zorg te leveren aan uw patiënten.

Medisch specialisten kunnen zich aanmelden via communicatie@demedischspecialist.nl, vermeld hierbij uw naam, specialisme en de organisatie waar u werkt. Accreditatie is aangevraagd.

Het congres wordt georganiseerd door de Federatie Medisch Specialisten, de NVZ en NFU, in samenwerking met de programma’s Registratie aan de Bron en VIPP.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten