Toggle sidebar
6 juli 2016

Leveranciersoverleg 6 juli

Overleg met epd-, ecd- en pgd-leveranciers.

Programmamanagement overlegt met epd-, ecd- en pgd-leveranciers over de integratie van de principes van Registratie aan de bron in hun producten. Meer info of aanmelden bij programmamanager Joyce Simons, Simons@nfu.nl.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten