Toggle sidebar
10 October 2018

Leveranciersbijeenkomst

Hoe werken Registratie aan de Bron, VIPP NVZ, Medicatieproces, MedMij,eOverdracht, GTS, VIPP ZKN, VIPP GGZ en OPEN (samen) aan een duurzaam informatiestelsel? Hoe kunnen leveranciers hen ondersteunen, en welke bijdragen leveren de programma's en de leveranciers eigenlijk aan het realiseren van de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg? De bijeenkomst is van 12 tot 17.30 uur, op het ministerie van VWS, Den Haag. Inschrijfmogelijkheid volgt.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten