Toggle sidebar
25 januari 2019

Final Meet & Greet Citrienfonds

Registratie aan de bron is een de Citrienprogramma's - en daarom zijn we vanzelfsprekend ook bij de final Meet & Greet in Gooiland, Hilversum.

Welke impact hebben het Citrienfonds en de vijf programma’s gehad op de kwaliteit en vooruitgang van de zorg? Welke uitdagingen liggen er nog voor de toekomst? Wat leveren de Citrienprogramma’s op en wat merken patiënten hier straks van? En hoe zijn de uitkomsten van de vele projecten door u toepasbaar in de dagelijkse praktijk? Zomaar een paar vragen die tijdens het slotevent aan bod komen… dus wees erbij!

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten