Toggle sidebar
6 september 2018

Consultantsbijeenkomst VII

Overleg met externe consultants die een rol (willen gaan) spelen in het ondersteunen bij zorgorganisaties bij Registratie aan de bron.

Eenduidig vastleggen van zorginformatie voor meervoudig gebruik is de ambitie. De realisatie hiervan is voor ziekenhuizen en zorginstellingen een majeure opgave. Want Registratie aan de Bron gaat niet alleen over technische aanpassingen, zorginformatiebouwstenen en informatiestandaarden. Het gaat minstens zozeer over een andere manier van werken. En daarom is bewustzijn en draagvlak onder zorgverleners belangrijk.

Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen bij de realisatie de kennis en kunde van externe consultants inzetten. Vanuit het programma organiseren we bijeenkomsten voor deze consultants. Doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en ervaring rond Registratie aan de Bron, zodat kruisbestuiving ontstaat. De bijeenkomsten starten met een update van de programmamanager over de belangrijkste ontwikkelingen rond Registratie aan de Bron. Daarna volgt een interactief deel en actuele casuïstiek komt aan bod.

NFU NVZ Nictiz