Toggle sidebar
16 juli 2019

Registratie in derde brief elektronische gegevensuitwisseling

Ons programma wordt in minister Bruins 'Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' genoemd als een van de voorwaarden om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. Door de elektronische uitwisseling van de BgZ tussen ziekenhuizen te realiseren dragen we bij aan Bruin’s stappen richting wetgeving en als eerst verplicht te digitaliseren gegevensuitwisselingen.

Registratie in derde brief elektronische gegevensuitwisseling

Uiteindelijk doel blijft optimale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling voor goede zorgkwaliteit.

Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Tweede brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Eerste brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten