Nieuws

‘BgZ belangrijk middel voor digitale gegevensuitwisseling’

Publicatie datum: 7 februari 2019
Het kabinet gaat digitale gegevensuitwisseling over patiënten verplicht stellen, zo werd op de valreep van 2018 bekend. ‘De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten verder te brengen.' zo stelt Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij de Patiëntenfederatie. Vanuit die functie is hij ook nauw betrokken bij MedMij dat werkt aan uitwisseling van gegevens van en naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

​Heldoorn vertelt in ons Jaarbeeld 2018 over zijn visie op de BgZ. ‘De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten verder te brengen. De belangrijkste stap in 2018 is in mijn ogen dat het Informatieberaad Zorg heeft uitgesproken de BgZ als onderdeel te zien van de basisinfrastructuur van het duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het is belangrijk dat er duidelijk is uitgesproken: zo gaan we het doen.

Het is misschien niet zo gemakkelijk als het lijkt, dat beseffen we allemaal, maar we gaan het wel doen. Het is ook een belangrijk signaal naar ict-leveranciers: dit is de weg die we gaan. Linksom of rechtsom zal dit het worden en wil je echt meedoen, dan zullen jullie hier ook mee aan de slag moeten en deze standaard inbouwen.

Waarde van BgZ steeds duidelijker

Er zijn afgelopen jaar veel veldpartijen betrokken geraakt bij de BgZ, er is veel meer begrip voor de noodzaak van zorginformatiebouwsten (zibs) en de BgZ. Steeds meer partijen zijn zich ervan bewust waaróm de BgZ belangrijk is, wat de waarde is. Het gaat om de uitwisseling van gegevens die bij en voor iedere patiënt belangrijk zijn. Omdat we nu allemaal aan hetzelfde werken zijn we veel minder versnipperd bezig. Maar ik zie het ook als een belangrijke stap voor het brede draagvlak en voor het volwassen worden van informatisering in de zorg.

Klaar om gegevens naar patiënt te brengen

Vanuit MedMij hebben we het principe dat we aansluiten op wat het veld ontwikkelt. De omarming van de BgZ van Registratie aan de bron is belangrijk om zo snel mogelijk echt te kunnen gaan uitwisselen. Dat hebben we met MedMij zelf ook gedaan. MedMij is er klaar voor om de BgZ naar de patiënt te brengen, naar hun pgo. Leveranciers kunnen meteen aan de slag: bij het MedMij-loket kunnen ze zich melden als kandidaat-deelnemer.

Het VIPP-programma heeft afgelopen jaar veel in beweging gezet voor de ziekenhuizen. Zij zijn nu nog vooral bezig met eigen portalen voor de patiënt, uitwisseling naar pgo’s van patiënten via MedMij is de volgende stap.

Nu echt gaan uitwisselen

De grote uitdaging voor 2019 wordt nu om de BgZ ook echt met elkaar te gaan uitwisselen. Er is goed nagedacht en het kan. Op kleine schaal wordt nu ervaring opgedaan. In 2019 gaan we zelf met Medmij aan de slag met daadwerkelijke implementatie via een aantal gecontroleerde live-gangen. Met die ervaringen kan de rest van het veld die ook bezig gaat zijn voordeel doen.’