Toggle sidebar

Nieuws

17 december 2018

Ziekenhuizen gaan gezamenlijk ict-eisen opstellen voor leveranciers

Ziekenhuizen gaan meer gezamenlijk optrekken om te zorgen dat de ict-eisen die ze hebben beter gaan aansluiten op het aanbod van ict-leveranciers. Dat is een belangrijke stap om gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen -sneller- mogelijk te maken.

Serious game, 14 december 2018

‘The game is on’ in het UMCG

‘Om registreren aan de bron werkend te krijgen, moeten we met elkaar nog een flinke reis afleggen. We zijn druk met het implementeren van de zibs en de Basisgegevensset Zorg (BgZ), maar er komt zoveel meer bij kijken, op allerlei niveaus in onze organisatie. Het is best moeilijk om duidelijk te maken wat de samenhang is tussen alles wat we ondernemen. Daarom koos ik ervoor om dit onderwerp te agenderen in een informele, maar heel prikkelende setting.’ Saskia de Jong, roadmaptrekker in het UMCG en daarmee verantwoordelijk voor de voor 2020 vastgestelde doelstellingen, bracht aan het einde van 2018 directeuren, projectleiders, een dokter en een bestuurder bij elkaar om samen de serious game van Registratie aan de bron te spelen.

Serious game, 15 november 2018

De serious game: ‘spelen met het eigen team kan leiden tot blijvende verandering’

‘Goede zorg verlenen, met zo min mogelijk administratie’, dat wil Ina Dunning, hoofd poliklinieken Dermatologie en Plastische Chirurgie bij Treant Zorggroep, bereiken. Daarvoor moeten de zaken digitaal op orde zijn, maar moeten verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers ook stilstaan bij hun eigen werkwijze - zo is haar overtuiging. Dunning speelde bij Treant Zorggroep de Registratie aan de bron-game Medisch Centrum Oost.

5 november 2018

Beslisboom zorgt voor beter dossier en betere overdracht

In vier instellingen zijn verpleegkundigen en verzorgenden bezig met de pilot Beslisondersteuning. De pilot is een project van V&VN, Registratie aan de bron, IKNL, Nictiz, de deelnemende zorginstellingen en drie softwareleveranciers.

1 november 2018

‘Ga BgZ uitwisselen, ervaringen in de praktijk opdoen’

‘Ik ben er voorstander van om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) zo snel mogelijk gewoon te gaan gebruiken in de praktijk op zoveel mogelijk plekken. Dan komen de echte vragen, kunnen zorgverleners zich iets beter voorstellen wat het is en wat wel goed werkt en wat niet’, zegt Wietske Huizenga, ict-architect in het Radboudumc.

Serious game, 23 oktober 2018

‘Zorgprocessen samen afstemmen, dat is eigenlijk de kern’

‘Als het over het vastleggen en uitwisselen van zorginformatie gaat, lijkt ict vaak de oplossing. Ik zie dat anders. We moeten naast de ict vooral goede afspraken met elkaar maken over het afstemmen van zorgprocessen. In het steeds blijven verbeteren van het zorgproces, daar is de winst te halen, dat is de kern. Ict kan dan helpen en sturen’, zegt Peter den Hollander, orthopedisch chirurg en lid van het stafbestuur van het Haaglanden Medisch Centrum.

9 oktober 2018

Hergebruik van zorginformatie met Doeboek: directe aanlevering aan kwaliteitsregistraties

‘Van apart registreren is geen sprake meer, alleen nog van het administreren van de zorginformatie tijdens de contactmomenten met de patiënt. Alle 150 items voor de Dutch Head and Neck Audit (ondergebracht bij DICA) leveren we nu real-time aan.’ Waar voor hoofdhals-chirurg Guido van den Broek in het Radboudumc en zijn collega’s directe aanlevering aan de kwaliteitsregistratie al enige tijd praktijk is, ligt dat nu veel breder in het verschiet, dankzij het Doeboek dat deze zomer opgeleverd is door Registratie aan de bron.

28 september 2018

‘Hoe maak je het belang van eenduidig vastleggen concreet en aansprekend?’

‘Niemand is tegen eenduidige, eenmalige registratie. Maar de worsteling zit hem in: hoe maak je de stappen die daar eerst nog wel voor gezet moeten worden concreet en aansprekend?’ Saskia de Jong, roadmaptrekker in het UMCG voor de doelen van het programma Registratie aan de bron, constateert dat het lastig is om duidelijk te maken wat er allemaal bij komt kijken voor je gegevens, opnieuw bruikbaar, kunt uitwisselen.

18 september 2018

Grondlegger Registratie aan de bron in Zorgvisie: Overheid moet ict standaard in zorg afdwingen

Nederland loopt achter op het gebied van adequate uitwisseling van gegevens in de zorg, en het is tijd dat de overheid ingrijpt.

Algemeen, BgZ, 13 september 2018

‘Patiënt moet zich geen zorgen hoeven maken of basisgegevens wel bekend zijn’

‘Een patiënt moet zich geen zorgen hoeven maken over de vraag of je basisgegevens zoals je allergieën en je medicatie wel bekend zijn bij je zorgverlener. Dat is wat mij betreft de belangrijkste waarde van de Basisgegevensset Zorg', stelt nefroloog en CMIO Marc Seelen van het UMCG.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten