Toggle sidebar

Nieuws

26 februari 2019

Eenduidig en eenmalig vastleggen…geen keuze maar een must

Een mooi principe, dat vindt Jan Hazelzet, hoogleraar Healthcare Quality & Outcome Erasmus MC en een van de grondleggers van het programma, nog steeds van Registreren aan de bron. Hij betoogt in deze zogenoemde Pecha Kucha dat de vrijblijvendheid voorbij is. In precies 5 minuten en 20 sheets vertelt Hazelzet waarom eenduidig en eenmalig vastleggen van zorginformatie voor hergebruik geen keuze maar een must is.

25 februari 2019

Gegevens uitwisselen? Eerst goede registratie aan de bron

In een blog voor Skipr benadrukt Joyce Simons, programmamanager, dat het zorgproces dé basis is voor vastlegging en hergebruik van zorginformatie en daarmee dat registreren aan de bron een voorwaarde is voor digitaal uitwisselen in de hele keten.

Serious game, 12 februari 2019

De juiste focus en een praktijktoets: de serious game voor Horizontaal Toezicht Zorg

De serious game Medisch Centrum Oost is inmiddels door zo'n duizend mensen gespeeld. In ziekenhuizen, maar ook elders, blijkt de game een aanzet tot bewustwording en gedragsverandering; bijvoorbeeld in de opleiding Horizontaal Toezicht Zorg. De cursisten starten hun opleiding namelijk in het fictieve ziekenhuis van Registratie aan de bron, en dat geeft meteen de juiste focus - zo blijkt.

28 januari 2019

‘Niemand is dokter geworden om te registreren’

Op 1 januari 2019 is het Landelijk Implantaten Register (LIR) gestart. Eind 2018 sprak Marc Mureau, plastisch chirurg in het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) zich uit over de principes van Registratie aan de bron: hij hoopt dat eenduidig en eenmalig vastleggen helpt in het verminderen van de sterk groeiende registratielast rond implantaten.

21 januari 2019

De belofte aan zorgverleners: ‘ICT gaat jou in je werk ondersteunen’

In de umc's wordt hard gewerkt om de 2020-doelen van Registratie aan de bron te realiseren. In Maastricht UMC + werkt Martine Lipsch als zogenoemde 'roadmaptrekker' aan het realiseren van eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik. Lipsch vertelt 25 januari a.s. op de Meet & Greet van Citrien hoe zij het principe werkend krijgt en hoe zij zorgverleners betrekt. Ze richt haar pijlen op kennisoverdracht, aandacht voor cultuurverandering en merkt dat heel praktische ingrepen een enorme versnelling kunnen opleveren.

14 januari 2019

De opmars van de chief nursing information officer (cnio)

Bijna twintig officiële chief nursing information officers (cnio's) zijn inmiddels in Nederlandse ziekenhuizen aangesteld om de brug te slaan tussen verpleegkundigen aan de ene kant en ‘de wereld van IT’ aan de andere. Zij zijn sinds 2017 verenigd in het landelijk cnio-netwerk, dat in 2018 flink groeide. Registratie aan de bron was eind 2018 te gast bij het netwerk en zag en hoorde betrokken professionals die een missie delen: ervoor zorgen dat verpleegkundigen in hun werk optimaal worden ondersteund door de mogelijkheden die informatisering biedt, zodat patiënten en verpleegkundigen zelf daarvan profiteren.

7 januari 2019

‘BgZ belangrijk middel voor digitale gegevensuitwisseling’

Het kabinet gaat digitale gegevensuitwisseling over patiënten verplicht stellen, zo werd op de valreep van 2018 bekend. ‘De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten verder te brengen.' zo stelt Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij de Patiëntenfederatie. Vanuit die functie is hij ook nauw betrokken bij MedMij dat werkt aan uitwisseling van gegevens van en naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo).

17 december 2018

Ziekenhuizen gaan gezamenlijk ict-eisen opstellen voor leveranciers

Ziekenhuizen gaan meer gezamenlijk optrekken om te zorgen dat de ict-eisen die ze hebben beter gaan aansluiten op het aanbod van ict-leveranciers. Dat is een belangrijke stap om gegevensuitwisseling binnen en tussen ziekenhuizen -sneller- mogelijk te maken.

Serious game, 14 december 2018

‘The game is on’ in het UMCG

‘Om registreren aan de bron werkend te krijgen, moeten we met elkaar nog een flinke reis afleggen. We zijn druk met het implementeren van de zibs en de Basisgegevensset Zorg (BgZ), maar er komt zoveel meer bij kijken, op allerlei niveaus in onze organisatie. Het is best moeilijk om duidelijk te maken wat de samenhang is tussen alles wat we ondernemen. Daarom koos ik ervoor om dit onderwerp te agenderen in een informele, maar heel prikkelende setting.’ Saskia de Jong, roadmaptrekker in het UMCG en daarmee verantwoordelijk voor de voor 2020 vastgestelde doelstellingen, bracht aan het einde van 2018 directeuren, projectleiders, een dokter en een bestuurder bij elkaar om samen de serious game van Registratie aan de bron te spelen.

Serious game, 15 november 2018

De serious game: ‘spelen met het eigen team kan leiden tot blijvende verandering’

‘Goede zorg verlenen, met zo min mogelijk administratie’, dat wil Ina Dunning, hoofd poliklinieken Dermatologie en Plastische Chirurgie bij Treant Zorggroep, bereiken. Daarvoor moeten de zaken digitaal op orde zijn, maar moeten verpleegkundigen, artsen en administratief medewerkers ook stilstaan bij hun eigen werkwijze - zo is haar overtuiging. Dunning speelde bij Treant Zorggroep de Registratie aan de bron-game Medisch Centrum Oost.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten