Toggle sidebar

Nieuws

Algemeen, 16 september 2016

Registratie aan de bron in magazine ZonMW

'Zorgverleners moeten medische gegevens vaak meermaals opzoeken en opnieuw vastleggen. Dat kan efficiënter, denken ze bij de universitair medische centra (umc’s). ‘Registratie aan de bron’ moet leiden tot beter vindbare informatie, die te gebruiken is voor meerdere doelen. Hierdoor wordt de zorg patiëntgerichter, verbetert de coördinatie en stijgt de kwaliteit.'

Algemeen, 16 september 2016

Van black box naar meervoudig gebruik

Nicolette de Keizer is hoogleraar Medische Informatiekunde in het AMC-UvA. Als geen ander kan zij uitleggen wat het belang is van eenduidig registreren en wat daar voor nodig is. ‘Het epd is veelal nog een black box’, zo vindt zij. ‘Terminologieën, informatie- en uitwisselingsstandaarden zijn nodig om die black box transparant te maken en er daarmee voor te zorgen dat vastgelegde zorginformatie kan worden hergebruikt.’

Algemeen, 5 september 2016

Registratie aan de bron zoekt kwartiermaker NVZ

Het programma Registratie aan de bron is op zoek naar een kwartiermaker NVZ die Registratie aan de bron in de algemene ziekenhuizen op de kaart gaat zetten.

Algemeen, 25 augustus 2016

Vertaling SNOMED CT prominent in Zorgvisie ICT

In Zorgvisie ICT van deze maand is er ruim aandacht voor de Nederlandse vertaling van SNOMED ICT. Deze vertaling vormt een belangrijk onderdeel van Registratie aan de bron.

Algemeen, BgZ, 12 juli 2016

Basisgegevensset Zorg vastgesteld

De minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant en van belang is voor de continuïteit van zorg, noemen we de Basisgegevensset Zorg (BgZ). Deze set is vorige maand vastgesteld door de bestuurders van de umc’s en vervolgens gepresenteerd in het Informatieberaad.

Algemeen, 11 juli 2016

Registratie aan de bron meets epd-leveranciers

Stel je voor dat de zorginformatiebouwstenen (zib’s) en de Basisgegevensset Zorg (BgZ) standaard ingebouwd zijn in alle elektronische patiëntendossiers (epd’s). Dan kan implementatie van Registratie aan de bron veel eenvoudiger, breder en dus sneller plaatsvinden.

Algemeen, 10 juli 2016

Consultantsdag 7 juli

Donderdag 7 juli zaten ruim twintig consultants en de programmaleiding van Registratie aan de bron bij elkaar voor de zogenaamde consultantsdag. Het doel van deze bijeenkomst was het bewerkstelligen van kruisbestuiving tussen het programma en consultants.

Communicatiemiddelen, 10 juli 2016

E-learingmodules klaar voor implementatie

Onder leiding van medisch informatiekundige van het AMC Ronald Cornet wordt hard gewerkt aan een e-learningprogramma Registratie aan de bron. Het doel van het programma is zorgprofessionals en zorginstellingen bewust maken van de ambitie, de voordelen, maar ook de consequenties van het eenmalig gestructureerd en gecodeerd vastleggen van gegevens.

Communicatiemiddelen, 10 juli 2016

Registratie aan de bron presenteren?

Wilt u in uw eigen instelling een presentatie geven over Registratie aan de bron? Daarvoor is nu een algemene powerpointpresentatie beschikbaar, die een overzicht geeft van de belangrijkste uitgangspunten en de werkwijze van Registratie aan de bron.

Algemeen, 10 juli 2016

UMC Utrecht neemt zib’s tabak, alcohol en drugs in gebruik

Het UMC Utrecht heeft tijdens het project ‘Uniforme dossiervoering’ besloten de huidige intoxicatie-vragenset te vervangen door een vragenset, gebaseerd op de zorginformatiebouwstenen (zib's) tabak-, alcohol- en drugsgebruik.

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten