Toggle sidebar

Nieuws

17 juni 2019

Registratie en de digitaliserende dokter

Registratie aan de bron schreef een hoofdstuk voor het recent verschenen De dokter en digitalisering. Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de digitalisering in de zorg voor zorgprofessionals, beleidsmakers en patiënten.

Serious game, 12 juni 2019

Hoe is het om steeds dezelfde informatie te delen?

Op een teamdag met zijn allen - een kleine 70 collega’s - belanden in een 'serious game'. Het gebeurde onlangs bij de afdeling Oogheelkunde van Radboudumc waar alle medewerkers – van secretaresse en verpleegkundige tot medisch specialist – een simulatiespel speelde. Hierin ondervonden ze hoe het is om in het zorgproces steeds opnieuw om dezelfde informatie te moeten vragen.

Serious game, 20 mei 2019

Goede registratie betekent een goede declaratie

Voor dag en dauw was Groningen al aan het gamen. De serious game ‘Medisch Centrum Oost’ werd donderdag 16 mei gespeeld door maar liefst 60 medewerkers van het UMCG. Inzet was de medewerkers bewust maken van het grote belang van registreren aan de bron, om daarmee het direct uitdraaien van correcte facturen mogelijk te maken.

14 mei 2019

Radboudumc toneel voor werkbezoek Informatieberaad Zorg

Vrijdagmiddag 10 mei ontmoette ‘beleid’ en ‘praktijk’ elkaar tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Nijmeegse Radboudumc. Voordat de ‘vrijmibo’ op tafel kwam werd er flink wat informatie uitgewisseld tussen leden van het Informatieberaad Zorg, zorgprofessionals van het Radboudumc, programmamedewerkers van Registratie aan de bron en degenen die hen een warm hart toedragen.

1 mei 2019

Start tweede fase Citrienfonds

De vier programma’s van het Citrienfonds - waaronder Registratie aan de bron - hebben officieel het startschot gekregen van het ministerie van VWS om - de komende vier jaar - door te gaan met het implementeren van de behaalde resultaten uit de afgelopen jaren. Duurzame oplossingen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te organiseren. Dáár waar en door wie dit het best kan. En met de juiste informatie. Hiervoor werkt de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) met meer dan 70 partijen samen. Het ministerie heeft hiervoor in totaal 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

1 mei 2019

De BgZ-audit: meten=weten=verbeteren

Registratie aan de bron heeft voor de tweede keer een audit uitgevoerd om in de umc’s de status van de implementatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) te meten. In de audit werd gecontroleerd in hoeverre het mogelijk is de patiëntgegevens daadwerkelijk vast te leggen in het epd. En er werd nagegaan of het mogelijk was de vastgelegde gegevens onderling uit te wisselen. Minister Bruins noemde de BgZ een belangrijk middel om de uitwisseling tussen organisaties en met patiënten te versterken. In zijn Kamerbrief van 9 april jl. schets hij de contouren van een wettelijk verplichting tot elektronische gegevensuitwisseling. De audit geeft een goed beeld van wat daaraan al gedaan is en wat de komende tijd nog moet gebeuren.

2 april 2019

Beslisboom ondersteunt bij klinisch redeneren en verslaglegging

In de pilot Beslissingsondersteuning werkten zo’n vijftig verpleegkundigen en verzorgenden in het Radboudumc, Tergooi, het St. Antonius ziekenhuis en ZuidOostZorg een aantal maanden met beslisbomen voor de thema’s wondzorg en/of pijn. Met succes.

Serious game, 27 maart 2019

Bestuurder over game: ‘nu nog bewuster van moeilijkheden en belang van gestructureerd vastleggen’

‘Ik snap nu veel beter dat dokters in een druk spreekuur ervoor kiezen in vrije tekst vast te leggen. Want je wilt de patiënt de aandacht geven die hij of zij verdient, er wachten patiënten op je…En dan denk je: ‘ik noteer het nu even snel zo, want dat systeem dat werkt niet handig....’’ Aan het woord is Greetje Vos, directeur patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid in het UMCG. Eind 2018 speelde zij in haar umc de serious game van Registratie aan de bron.

14 maart 2019

Learning communities Zorgpaden: enthousiasmerende start samenwerking zorgverleners en informatici

In het Radboudumc werken velen aan de ontwikkeling van zorgpaden. Het doel? Goede en tijdige zorg voor patiënten. Maar hoe krijg je medische afdelingen nu echt zover dat ze komen tot de analyse en het maken van afspraken die horen bij een zorgpad? Marion van der Kolk, gastro-intestinaal chirurg, bedacht om dat via zogenoemde learning communities te doen.

26 februari 2019

Laten zien, ervaren en ...doen! Van vrije tekst naar eenduidig en eenmalig vastleggen

Als eenduidig en eenmalig vastleggen in de systemen mogelijk is, hoe krijg je dan de zorgverleners zover dat ze zorginformatie ook daadwerkelijk zo vastleggen dat die kan worden hergebruikt? In een zogenoemde Pecha Kucha legt Martine Lipsch uit hoe het Maastricht UMC + dit aanpakt, en wat werkt. Als roadmaptrekker in het Maastricht UMC + is Lipsch verantwoordelijk voor de implementatie van Registreren aan de bron. Haar motto: just do it!

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten