Cataract implementatie Alrijne

We werken mee aan de implementatie van de verduurzaamde kwaliteitsregistratie Cataract in het Alrijne Ziekenhuis. We ontwikkelden die verduurzaamde dataset in en samen met de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc. Lees hier meer over de verduurzaming van de kwaliteitsregistratie cataract.

De nieuwe kwaliteitsregistratie is in het Radboudumc geïmplementeerd in het epd, in hun geval Epic. Alrijne gebruikt Chipsoft. Het implementatieproject bij Alrijne dient als pilot voor andere ziekenhuizen die ook Chipsoft hebben.